placeholder_200x200
Gepubliceerd op: 5 april 2013
Laatst geüpdatet op: 18 februari 2015

download ebook posttarievenPostNL is voornemens om de posttarieven te verhogen. De prijsverhoging is nodig zodat PostNL kan voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd in de UPD (universele postdienst). Verwacht wordt dat de posttarieven per 1 juli 2013 stijgen met € 0,06. Het huidige tarief is € 0,54.

Vooralsnog is PostNL verplicht om 6 dagen in de week post te bezorgen. Ook moeten ze vestigingen in stand houden en een uitgebreid netwerk van brievenbussen verzorgen. Doordat er steeds minder post wordt verstuurd, zijn al die diensten echter niet meer rendabel.

Verhoging posttarieven juli 2013

posttarieven 2013Maatregelen zijn volgens minister Kamp dan ook noodzakelijk. PostNL noemt de prijsverhoging onvermijdelijk. Toezichthouder Opta moet de noodzaak van de prijsstijging nog toetsen. Pas daarna besluit PostNL of en hoe het gebruik gaat maken van de mogelijkheid om de prijs van de postzegels te verhogen.

PostNL

Kamp sprak verder met PostNL af dat een claim op andere postbedrijven wordt ingetrokken.

PostNL wilde dat die bedrijven zouden meebetalen aan de 6-daagse postvoorziening. Dat is volgens Kamp niet goed voor de concurrentie en schrikt nieuwe bedrijven af om in de postsector te beginnen.

Tariefstijgingen

PostNL stelt verder maatregelen te gaan nemen om de kosten van de 6-daagse postvoorziening te drukken om verdere tariefstijgingen zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht het toch weer nodig zijn de postzegel duurder te maken, dan is dat niet voor 2014 aan de orde, schrijft Kamp.

De minister houdt overigens vast aan het plan om PostNL niet langer te verplichten om 6 dagen per week post te laten bezorgen. Nog voor de zomer zal in de Tweede Kamer een wet worden behandeld om het verplichte aantal bezorgdagen naar 5 terug te brengen.

Postzegels

Volgens Kamp leidt dat tot een vermindering van de kosten, maar is dat niet voldoende om te voorkomen dat de postzegels duurder worden. Bovendien duurt het nog even voor die verandering is doorgevoerd, terwijl een duurdere postzegel op kortere termijn al wat meer lucht geeft aan PostNL.

Universele postdienst

postnlPostNL is door de wetgever aangewezen als verlener van de universele postdienst (UPD). Dat wil zeggen dat zij een aantal basisdiensten moet verzorgen op postgebied. Dat houdt onder andere in dat het bedrijf zes dagen per week post dient te bezorgen en brievenbussen dient te legen en minimaal 95% van de aangeboden post de volgende bezorgdag dient te bezorgen. Verder moet PostNL minimaal 2.000 dienstverleningspunten hebben en moet er binnen een straal van 500 meter een brievenbus zijn in woonkernen met meer dan 5000 inwoners. Jaarlijks moet PostNL aan OPTA rapporteren over de uitvoering van de UPD. Hierbij moet PostNL ook een financiële verantwoording over die uitvoering overleggen.

bron: nu.nl, postnl.nl

Posttarieven 2013

Wat er gaat gebeuren met de tarieven voor de frankeermachine en Partijenpost is nog onbekend. We kunnen er wel vanuit gaan dat de stijging ook gevolgen zal hebben voor de frankeermachine en Partijenpost. Bekijk de huidige tarieven van postzegels en de frankeermachine in het eBook.

download ebook posttarieven

 

 

 

Topics: Portokosten, Postzegel, Postnl, Post tarieven