Hoe veilig is uw e-mailverkeer één jaar na de AVG invoering?

veiligenversleuteldemailen_1900-1
Gepubliceerd op: 10 juli 2019
Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020

 

Hoe veilig is uw e-mailverkeer één jaar na de AVG invoering?

25 mei 2018 was een datum die in veel agenda's omcirkeld stond, de invoering van de AVG. Inmiddels zijn we een jaar verder en maken we de balans op. Bent u compliant en up-to-date?

Meeste meldingen kwamen uit Nederland

Als we kijken naar de gehele EER (Europese Economische Ruimte), is Nederland koploper in het aantal meldingen voor wat betreft meldingen van datalekken. In de gehele EER zijn 95.000 klachten en 59.000 datalekken gemeld. Nederland nam respectievelijk 11.000 en 15.400 meldingen voor zijn rekening. De AVG-stress werd aangewakkerd door de aangekondigde boetes tot wel 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. 

Wat waren de gevolgen?

Uit alle meldingen die gemaakt werden, kwamen slechts 91 boetes. Deze boetes hadden meestal niet direct invloed op datalekken. Google kreeg tot nu toe de hoogste boete. De zoekgigant moest 50 miljoen aan de Franse toezichthouder CNIL overmaken omdat het de privacy-voorwaarden niet toegankelijk had gemaakt. Gebruikers moesten daarnaast te veel handelingen uitvoeren om hun gegevens in te zien en Google haalde te veel informatie op zonder de uitdrukkelijke toestemming van burgers. Deze boetes maken duidelijk wat bedrijven juist wél moeten doen om GDPR-proof te werk te gaan. 

Een stap in de goede richting

Veilig e-mailen is een belangrijk aspect voor wat betreft AVG-naleving. Iedere dag worden er meer dan 100 miljard zakelijk e-mails verzonden, de meeste daarvan zonder enige vorm van beveiliging. Werknemers sturen persoonlijke gegevens naar derden en stellen zodoende vertrouwelijke informatie bloot aan potentieel misbruik. Ondanks dat wetten en regelgeving inzake dataprotectie van kracht zijn, beveiligen bedrijven vaak alleen de elektronisch opgeslagen data en besteden ze weinig aandacht aan elektronische data-overdracht zoals e-mail. Frama helpt u graag om uw e-mail zo veilig mogelijk te maken. Frama RMail is de oplossing voor het uitwisselen van (persoonlijke) gegevens via e-mail op een verifieerbare, transparante en efficiënte manier volgens de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doe de check!

Uit de check blijkt onder andere of uw e-mail gevaar loopt bij bijvoorbeeld het verzenden van persoonsgegevens of andere belangrijke informatie. Doe nu de check en bekijk hoe veilig uw e-mail is!

Doe nu de check

Topics: message